Volleybal agenda

Contributie informatie

Inschrijfgeld
Contributie
Competitiegeld
Contributie volleybalschool
Contributie beachafdeling
Financiële administratie

Verschuldigde bedragen

Als lid van Sliedrecht Sport ben je contributie verschuldigd. Hieronder vind je een overzicht van de verschuldigde bedragen per leeftijdscategorie.

Inschrijfgeld

Bij aanmelding is eenmalig inschrijfgeld van € 17,50 verschuldigd.

Contributie

De contributie met ingang van 1 april 2016* bedraagt:

CMV - 6 jaar t/m 11 jaar: € 48,25 per kwartaal (dit is All-In, incl. competitiegeld)
ABC jeugd - 12 jaar t/m 17 jaar: € 45,50 per kwartaal
Senioren - 18 jaar en ouder: € 67,00 per kwartaal
Recreanten: 18 jaar en ouder: € 41,25 per kwartaal
Rustende leden: € 12,50 per kwartaal

De contributie wordt ieder kwartaal geïnd per automatische incasso.

Competitiegeld

Het competitiegeld bij Sliedrecht Sport voor het seizoen 2016-2017* bedraagt:

CMV - 6 jaar t/m 11 jaar: geen competitiegeld (dit zit in de contributie, zie hierboven)
ABC jeugd - 12 jaar t/m 17 jaar: € 82,00 per seizoen
Senioren - 18 jaar en ouder: € 129,00 per seizoen

Het competitiegeld wordt jaarlijks in oktober geïnd per automatische incasso.  

Indien de afmelding voor het spelen van competitie plaatsvindt ná 15 september, ben je het volledige competitiegeld verschuldigd.

Contributie volleybalschool

De contributie voor deelname aan de volleybalschool voor het seizoen 2016-2017* bedraagt:

Jeugd Sliedrecht Sport: € 75,00 per seizoen
Jeugd extern: € 100,00 per seizoen

Contributie beachafdeling

De contributie voor de beachafdeling voor het zomerseizoen 2016* bedraagt:

Jeugd: € 50,00 per seizoen
Senioren: € 60,00 per seizoen

Dit betreft leden die alléén gebruik maken van de beachfaciliteiten.

De lidmaatschappen CMV Jeugd, ABC Jeugd, senioren en recreanten zijn inclusief het gebruik van de beachvelden tijdens het beachseizoen.  

Voor het volgen van beachvolleybaltrainingen wordt een afzonderlijk bedrag in rekening gebracht. Klik hier voor meer informatie.

 

Financiële administratie

De financiële administratie wordt verzorgd door:
Maricia Wanrooij-Boer
Telefoonnummer: 06-16724266
E-mail: financieel@sliedrechtsport.nl

Het bankrekeningnummer van Sliedrecht Sport is NL 16 RABO 03593 30 738. 
*zoals vastgesteld op de Algemene Ledenvergadering van 21 maart 2016.