Volleybal agenda

Bestuur & organisatie Kantine De Stoeprand

De rolverdeling binnen kantine de Stoeprand ziet er als volgt uit:

Voorzitter Vacant » BestuurPasfoto
Secretaresse Marleen Blokland » email
Penningmeester Vacant » email
Financiële administratie / facturering Joke Bakker » email
Evenementen en inhuur Mirjam Kazen » email
Vertegenwoordiging in Sliedrecht Sport Cees Boer » email » tel. 0184-415063
Technische ondersteuning Bert Boogaard  
Assortiment, inkoop Han de Visser » email 
Floormanagement

Maran Vlot
Janèl van Beest

 
Barrooster Maran Vlot
Janèl van Beest
» email
Coördinatie Keuken  Mirjam de Visser » email