03|07

Een nieuw Erelid en 15 jubilarissen

Tijdens de ALV werd er vanzelfsprekend ook uitgebreid stilgestaan bij onze leden die onlangs een fraai jubileum bij de club beleefden. In totaal ging het om vijftien blauw-witten, die bij elkaar goed zijn voor 500 jaar lidmaatschap. Hulde! Ook had het bestuur nog een verrassing in petto. Marjan Boer werd tot het zesde Erelid van de vereniging benoemd. En dat is natuurlijk meer dan verdiend.

Een nieuw Erelid en 15 jubilarissen

De 40-jarig jubilarissen met (vlnr) Ineke Boer, Wilja Slieker, kersvers Erelid Marjan Boer, Dik Vlot en Eric de Ruiter (alle foto's: Joke en Hans van Wijngaarden).

Erelid
In de club is Marjan Boer onmisbaar. In 1982 begon ze als vrijwilliger met het regelen van de sportkeuringen en er volgden vele andere vrijwilligersfuncties. Hoewel er in de ledenvergadering van 30 juni afscheid van haar is genomen voor haar werkzaamheden voor het bestuur, blijft ze onder andere betrokken als bar- en keukenvrijwilliger, coördinator van de lotenverkoop voor de stichting, lid van de fanshop, lid van de activiteitencommissie, organisatie van het zomeravondvolleybaltoernooi én betrokken bij de werving van vrijwilligers. Daarnaast is ze scheidsrechterscoördinator van Sliedrecht Sport.

Vanwege deze jarenlange, belangeloze betrokkenheid bij en inzet voor Sliedrecht Sport heeft de ledenvergadering besloten om Marjan te benoemen als erelid van Sliedrecht Sport. Het betekende dat ze voor de tweede keer in het zonnetje werd gezet, want ze was ook één van de 40-jarig jubilarissen. Lid geworden in 1981, is ze een echte teamspeelster, betrokken en een verbindende factor en dat geldt niet alleen in het veld. Ze heeft recent laten weten te stoppen als actief volleybalster maar of dat definitief is?

40 jaar
Aan haar zijde mocht Sliedrecht Sport nog vier 40-jarige jubilarissen huldigen en die waren ook allen present: Ineke Boer, Wilja Slieker, Dik Vlot en Eric de Ruiter.

Ineke Boer is begonnen bij Flits met volleyballen, maar de blauw-met-witte kleuren stonden haar meer aan. Ze is tegelijkertijd met Wilja begonnen en ze spelen nog steeds samen in hetzelfde team. Blessures zijn er nauwelijks geweest. Al snel werd Ineke zaalwachtcoördinator en in 1985 begon ze met haar werkzaamheden bij het wedstrijdbureau. Nog steeds puzzelt Ineke met veel plezier aan de wedstrijdschema’s. Ook is ze heel wat jaren als scheidsrechter de regio in geweest.

Wilja Slieker is al veertig jaar spelend lid en heeft de vakantie een dagje uitgesteld om met ons dit heuglijke feit te kunnen viering. Ze is nog steeds superfanatiek in het veld en wil altijd winnen, maar haalt wel eens door elkaar of de bal in of uit is. Ooit heeft ze als grapje gedaan of ze een bal die echt ruim uit was nog ging spelen, maar ze dook al lachend op het laatste moment weg. Helaas landde de bal daarna toch nog op haar voet. Jarenlang is Wilja wedstrijdcoördinator van de jeugdteams geweest. Tegenwoordig is ze als vrijwilliger nog regelmatig achter de bar of in de keuken van Sportcafé ’t Bankie te vinden.

Dik Vlot is veertig jaar onafgebroken lid, maar is totaal al meer dan vijftig jaar lid. Er is namelijk even een periode van twee jaar geweest dat hij bij de ‘vijand’ speelde. Dik was berucht om het afblokken van services, wat destijds nog mocht. Vanwege het succes dat hij hiermee had, is mogelijk deze regel snel afgeschaft. Dik is in het verleden actief geweest in het hoofdbestuur van de omni-vereniging.

Eric de Ruiter is, ondanks zijn jeugdige leeftijd, ook al veertig jaar actief lid en heeft met vele Sliedrecht Sport legendes in een team gespeeld. Hij heeft als trainer diverse jeugdteams onder zijn hoede gehad en is ook manager bij Heren 1 geweest. Als regioscheidsrechter vervult hij een mooie vrijwilligerstaak en daarnaast doet hij belangrijk werk in de kascontrolecommissie.

50 jaar
Je hebt natuurlijk altijd baas boven baas… Hans van Wijngaarden is namelijk al vijftig jaar lid van de club en is speciaal voor de gelegenheid eerder van vakantie teruggekomen. Hij is samen met Cees Boer begonnen onder de bezielende leiding van Joost Slagboom en heeft jarenlang in Heren 1 gespeeld. Zijn carrière als barvrijwilliger heeft hij recent (voorlopig?) beëindigd, maar hij is nog wel deelnemer aan de club van 100 en ook kunnen we altijd een beroep op hem doen als fotograaf.

Ook Cees Boer heeft het halve eeuw lidmaatschap volgemaakt. Zoals gezegd is hij tegelijkertijd met Hans van Wijngaarden begonnen en is samen met hem in 1976-1977 Nederlands Kampioen geworden onder leiding van coach Joris van Wijngaarden. Als vrijwilliger is Cees waarschijnlijk begonnen als jeugdcoach, maar al snel groeide hij door naar allerlei succesvolle commissies. De bijzondere publiciteitscommissie, waar Hans ook in zat, zorgde ervoor dat in 1980 sporthal De Stoep tot gevreesde thuishaven van Sliedrecht Sport werd gemaakt. Cees is medeoprichter en stuwende kracht van de Stichting Topvolleybal, Kantine de Stoep B.V. (nu Sportcafé ’t Bankie) en Stichting Sportaccommodatie Benedenveer. Zowel aan de club bouwen als aan accommodaties is hem niet vreemd. De kantine bij de sintelbaan, de verbouw van de Stoeprand en onze prachtige huidige accommodatie Sporthal De Basis en Sportcafé ’t Bankie zijn daar de bewijzen van. Vanwege zijn gigantische inzet voor Sliedrecht Sport is hij niet voor niets jaren terug tot Erelid van Sliedrecht Sport benoemd.

25 jaar
Naast de 40- en 50-jaar jubilarissen prijzen we ons eveneens erg gelukkig met de 25-jarig jubilarissen. Albert van Harten is ‘pas’ 25 jaar lid, maar niet meer weg te denken uit de club en uit de sporthal. Hij heeft jarenlang het hoogste woord gevoerd bij de recreanten, maar is nu al een paar jaar rustend lid. Nou ja rustend… als vrijwilliger is hij reuze actief. Hij zit in de opbouwploeg, is coördinator van de club van 100 en altijd inzetbaar voor een klusje. Vele fietsritjes zijn er vanuit Hardinxveld gemaakt om de was van het Sportcafé op te halen en schoon weer terug op de planken te krijgen.

Ook Eline van de Graaf is 25-jarig jubilaris, omdat ze sinds 1996 onafgebroken lid is. Daarvoor was ze ook Sliedrecht Sport lid van 1982 tot en met 1987. Ze is een aantal jaren de trouwe assistent-trainer van Ad Slieker geweest bij Heren 1. Ze is een vertrouwd gezicht in de sporthal, want ze is bij thuiswedstrijden van Heren 1 altijd samen met Rita Visser aanwezig achter de wedstrijdtafel. Daarnaast verzorgt ze sinds 2020 de ledenadministratie.

Ook 25 jaar lid zijn Irene Sonneveld-Van Wijngaarden, Marlieke Kamphuis, Marjolein Bons, Linda Tamerus, Hielke Broersma en Simone Roskam. Afgezien van de eerstgenoemde konden zij om uiteenlopende redenen niet aanwezig zijn bij de huldiging van de jubilarissen. Ook hen bedanken we natuurlijk hartelijk voor hun trouwe lidmaatschap. Kwart eeuw jubilaris en speelster van Dames 5 Irene kwam speciaal voor de foto nog even langs. Erg leuk!

Alle aanwezige jubilarissen zijn tijdens de ledenvergadering met een bloemetje in het zonnetje gezet.
De 40- en 50-jarig jubilarissen ontvingen een echt unieke Sliedrecht Sport serveerplank. Een aanvraag bij de Nevobo of deze in het veld gebruikt mag worden, zal hoogstwaarschijnlijk niet succesvol zijn. Dan maar voor andere serveerdoeleinden gebruiken. Wel onderhands graag!


Terug naar nieuws overzicht


Business Club