Volleybal agenda

Erecode Sliedrecht Sport

Sliedrecht Sport is onze trots. Blauw en wit stroomt door onze aderen. De idealen van onze trots willen wij vastleggen in een Erecode. Ieder lid kan altijd een beroep doen op de Erecode. Onze Erecode verbindt ons. Het maakt ons een hechte vereniging waar plaats is voor iedereen die op een positieve manier wil bijdragen.

1. Bij Sliedrecht Sport accepteren en respecteren we de ander zoals hij is. Wij discrimineren niet op grond van godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke andere grond dan ook. Iedereen telt mee binnen de vereniging.
2. Bij Sliedrecht Sport vinden we het belangrijk dat iedereen zich thuis voelt. We doen ons best om dat te realiseren.
3. Bij Sliedrecht Sport houden we op alle gebied rekening met de grenzen die de ander aangeeft en vallen we anderen niet lastig.
4. Bij Sliedrecht Sport zijn we ambitieus. Voor topsport en talent is een plek weggelegd. Als vereniging zijn we trots als we iets kunnen toevoegen aan het niveau van de volleybalsport in Nederland (en zelfs daarbuiten). Een volleyballer met minder talent is echter niet minder belangrijk.
5. Bij Sliedrecht Sport gaan we op een goede manier om met teamgenoten en andere verenigingsleden. Voor pesten, uitlachen en roddelen is daarom geen plaats.  Het is ons doel dat iedereen; actief volleyballend of als toeschouwer plezier beleeft aan het spel en de sociale contacten binnen de vereniging.
6. Bij Sliedrecht Sport willen we graag bekend staan om een gezonde portie strijdlust. We zijn bewust van onze kwaliteiten, stralen dit uit maar overdrijven niet en hebben altijd respect voor onze tegenstander.
7. Bij Sliedrecht Sport accepteren we het gezag van de mensen die daartoe zijn aangesteld. Daaronder vallen de beslissingen van de scheidsrechters, trainers/coaches en het bestuur.
8. Bij Sliedrecht Sport realiseren we dat onze vereniging niet kan bestaan zonder vrijwilligers. Naast het beoefenen van de volleybalsport zijn we ook bereid verantwoordelijkheid te nemen als vrijwilliger om de vereniging draaiende te houden. Bovendien, vrijwilliger zijn binnen Sliedrecht Sport, dat is de mooiste klus die er bestaat!
9. Bij Sliedrecht Sport melden we calamiteiten of als we ontevreden zijn over ontwikkelingen binnen de vereniging bij het bestuur.
10. Bij Sliedrecht Sport gedragen we ons binnen en buiten het veld als ambassadeur van de vereniging waar wij zo trots op zijn. We zijn bereid ons kwetsbaar op te stellen en als dat nodig is in de spiegel te kijken.
11. Bij Sliedrecht Sport spreken we elkaar aan op naleving van de Erecode. De Erecode is ons cement, onze verbinding. Zonder verbinding valt het fundament van de vereniging weg. Met elkaar zorgen we ervoor dat dat nooit zal gebeuren!


Blauw met witte kleuren, ons kan niets gebeuren!