Volleybal agenda

Kofferbakverkoop 2018

Reglement      Inschrijven      Wetenswaardig

Algemene informatie Kofferbakverkoop 2018 

Op zaterdag 30 juni organiseert Sliedrecht Sport zijn eerste kofferbakverkoop. Een rommelmarkt waarbij vanuit de kofferbak van alles kan worden verkocht aan het winkelend publiek. Alles voor huis en tuin, elektrische apparaten, cd’s en lp’s, speelgoed, kleding en nog veel meer. Voor meubels is helaas geen ruimte. Onder het genot van de zon, een hapje en een drankje kan er heerlijk gesnuffeld worden!

 

REGLEMENT KOFFERBAKVERKOOP 2018 parkeerterrein sporthal “De Basis” Sliedrecht


Deelnemers aan de kofferbakverkoop dienen zich aan onderstaande regels te houden:


A. ALGEMEEN

 1. Door betaling voor deelname aan de kofferbakverkoop gaat elke deelnemer (hierna “verkoper” genoemd) akkoord met dit reglement.
 2. De verkoper dient altijd de aanwijzingen van de Kofferbakverkoop  organisatie  (hierna “organisatie” genoemd) op te volgen. De organisatie is bevoegd een verkoper de toegang tot het terrein te weigeren.
 3. Het is de verkoper niet toegestaan aanstootgevende en/of wettelijk niet toegestane artikelen ter verkoop aan te bieden. Dit ter beoordeling van de organisatie.
 4. Commerciële handel is niet toegestaan.De verkoper mag alléén gebruikte goederen te koop aanbieden. Verkopen van nieuwe goederen is verboden.
 5. Het is de verkoper verboden het navolgende te verkopen: voedingswaren, drank, levende have (dieren). Uitsluitend de organisatie verzorgt de verkoop van voedingswaren en dranken.
 6. Deelname geschiedt op eigen risico van de verkoper. De organisatie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor welke schade dan ook aan voertuigen, verkoopgoederen of welke andere zaken, door een verkoper of bezoeker.
 7. De organisatie schakelt, indien zij dit nodig acht, de politie in.
 8. In de gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de organisatie. Besluiten genomen door de organisatie zijn bindend.
 9. Indien er noodweer op komst is, wordt de kofferbakverkoop afgelast.  Dit is te zien via website  www.sliedrechtsport.nl op vrijdagavond 29 juni 2018.
 10. Mocht onverhoopt de vergunning niet toegewezen worden, dan hoort u van ons. U krijgt dan uiteraard uw inschrijfgeld terug.


B. INSCHRIJVINGEN en BETALING VERKOPERS

 1. Inschrijving dient op de website www.sliedrechtsport.nl  plaats te vinden via het online inschrijfformulier. Na inschrijving en betaling ontvangt de verkoper een mail ter bevestiging.
 2. Deze mail is tevens het toegangsbewijs. Middels het inschrijfformulier kan telkens slechts voor één voertuig, één plaats worden gereserveerd. Uiterste inschrijfdatum is 20 juni 2018.
 3. Er is ruimte voor maximaal 60 inschrijvingen per kofferbakverkoop. Vol=Vol.

C. DE PLEK OM TE VERKOPEN

 1. Verkopers krijgen bij binnenkomst door de organisatie een verkoopplaats toegewezen op volgorde   van binnenkomst.
 2. Er worden alleen personenwagens toegelaten met een lengte van max. 5 meter.
 3. Het is niet toegestaan een aanhangwagen naast de auto te zetten.
 4. Het is niet toegestaan met een tweede auto naar de verkoopplek te rijden om deze te lossen bij de eerste auto en dan weer het terrein te verlaten.
 5. De verkoopplek is direct voor of naast de auto. U kunt de verkoopplek inrichten met een grondzeil, kleed of tafel.
 6. Het is auto's niet toegestaan dwars te gaan staan om zodoende meer verkoopruimte te verkrijgen.
 7. Er mogen geen obstakels buiten de verkoopplek uitsteken.
 8. Er mag niets in de grond geslagen worden, er mag niets op het gras worden geschreven en de grond mag niet op een andere wijze worden beklad.
 9. Het terrein is vanaf 7.00 uur open. Tussen 7.00-8.00 uur dient men aanwezig te zijn. Het publiek wordt vanaf 9.00 uur toegelaten op het terrein.
 10. In verband met geluidsoverlast is het de verkoper niet toegestaan een eigen aggregaat te gebruiken voor het opwekken van stroom.
 11. Muziek mag niet storend zijn voor buurtbewoners en mede verkopers. Dit is ter beoordeling van de organisatie.

D. OP HET VERKOOP TERREIN

 1. Het betreden van het terrein met of zonder motorvoertuig is op eigen risico.
 2. Op het terrein is de Algemene Nederlandse Verkeerswetgeving van toepassing.
 3. Op het terrein geldt een maximum snelheid van 5 km per uur.
 4. De organisatie is op geen enkele manier aansprakelijk te stellen bij aanrijdingen of ongevallen.
 5. Gedurende de verkooptijd (9.00 tot 14.00 uur) is het de verkoper, om redenen van veiligheid, niet toegestaan met zijn voertuig over het verkoopterrein te rijden.
 6. Om gevaarlijke situaties op het evenementen terrein te voorkomen dienen te allen tijde de aanwijzingen van de organisatie te worden opgevolgd.

E. EINDE VERKOOP

 1. De verkoper mag tot einde verkooptijd (14.00 uur) niet met de auto van het terrein af. Hierdoor voorkomen we gevaarlijke situaties, omdat er dan nog bezoekers aanwezig zijn die over het terrein lopen.
 2. Opruimen van de verkoopwaren is niet toegestaan voor 14.00 uur.
 3. De verkoper is verplicht zijn/haar plaats geheel schoon en opgeruimd achter te laten, op straffe van uitsluiting van volgende kofferbakverkopen.
 4. De uitgang van het evenemententerrein is gelijk aan de ingang, tenzij anders wordt aangegeven.

F. INZAGE IN DIT REGLEMENT

 1. De actuele versie van het reglement vindt u op onze website: www.sliedrechtsport.nl
 2. Bij de ingang van ons terrein ligt een actueel exemplaar ter inzage.

Aldus opgesteld door de organisatie van de Kofferbakverkoop sporthal “De Basis” , Sliedrecht  d.d.  3 april 2018 

Naar boven

  

Inschrijven

Hieronder kunt u zich inschrijven voor Kofferbakverkoop 2018 sporthal De Basis.

Inschrijfformulier Kofferbakverkoop sporthal De Basis 2018

Naam*
Adres*
Postcode/woonplaats*
Telefoon
E-mail*
IBAN (ivm contole betaling)*

De kosten bedragen € 15,-- per auto.
Opmerkingen

Door onderstaand akkoord te selecteren geef ik aan het reglement te hebben gelezen en in te stemmen met de inhoud.
* Akkoord

Indien onderstaande code goed is ingevoerd ziet u een melding bovenaan het scherm.
Bij foutieve invoer wordt het code veld rood gemaakt.
captcha img
Vul de code in *

U kunt hier het reglement downloaden.

Naar boven

  

Wetenswaardig


Kofferbakverkoop
De kofferbakverkoop van zaterdag 30 juni 2018 zal voor bezoekers geopend zijn van 9.00 tot 14.00. Deelnemers worden verzocht om zich tussen 7.00 en 8.00 te melden bij de ingang van het terrein.
Tijdens de kofferbakverkoop is het Sportcafé  vanaf 08.00 uur open. Koffie/thee of frisdrank staat op u te wachten. Rond de klok van 11 uur gaat de bakplaat aan en kunt u op het terras terecht voor een heerlijk broodje hamburger. In het Sportcafé is patat of andere snacks verkrijgbaar.

Naast de kofferbak verkoop zullen er op het terrein ook verschillende activiteiten zijn voor de jeugd. Er is een springkussen en de beachvolleybalvelden zullen ook geopend zijn. Om 9.30 zal er een volleybalclinic zijn voor de jeugd met aansluitend demonstraties van beachvolleyballers.

U kunt gebruik maken van de toiletten in sporthal De Basis.

Bereikbaarheid
U wordt verzocht om met de fiets of met openbaar vervoer te komen. Station Sliedrecht Baanhoek ligt op 200 meter afstand van de sporthal. Mocht u toch met de auto komen, kunt u parkeren op het terrein van de ASVZ of bij Station Sliedrecht Baanhoek.  

#meukisleuk
180630_kofferbakverkoop_auto.jpg

Naar boven