Volleybal agenda

Informatie vrijwilligers commissie

De vrijwilligers

Onze vereniging zou helemaal niets voorstellen als we het niet samen, met zijn allen zouden doen.
Het zijn de vrijwilligers die het fundament vormen en  zo de grootste kracht van Sliedrecht Sport zijn.
Elke rol en iedere taak is belangrijk en als dat goed wordt verdeeld en iedereen betrokken is, maakt dat de club bruist en springlevend.

Om er voor te zorgen dat dit ‘samen’ en ‘met z’n allen’ op een goede manier vorm krijgt, is er een vrijwilligerscommissie.
Wij zijn met z’n vijven, even voorstellen:

518_1610_vrijwilligerscommissie_680px.jpg

Arina de Ruiter, Marjan Boer, Petra Kroon, Arjan Baan Hofman en Albert van Harten

Werven

Één van de belangrijkste taken is het in beeld hebben van alle openstaande vacatures en vervolgens werven van vrijwilligers voor die taken en functies.
Het doel daarbij is dat iedereen ingezet wordt op een plek die ze leuk vinden, waar ze goed in zijn of juist waarin ze een uitdaging zien en zich kunnen ontwikkelen.
Wat is er mooier dan lol hebben met elkaar en gelijk je (onvermoede) talent tot bloei laten komen. 

Wij gaan hierbij de mogelijkheden van de nieuwe website maximaal benutten. We gaan iedereen zijn interesses, talenten, voorkeuren en mogelijkheden inventariseren en vastleggen. Op die manier kunnen we niet allen nu maar ook in de toekomst op een effectieve manier vacatures invullen. Je kan dus zomaar een keer benaderd worden door één van ons. Uiteraard mag je ook zelf ons benaderen.

Als een vrijwilliger stopt is het soms ook nuttig te evalueren. Wat is de reden van stoppen, zijn er belemmeringen die weggenomen kunnen worden en is er interesse in een andere functie of taak.

Opleiden

Als het nodig is, willen we gaan organiseren dat de vrijwilligers ingewerkt worden. Dit kan in de vorm van meelopen, een goede overdracht of materiaal geven om je in te lezen. Bij sommige taken/functies hoort zelfs een opleiding en is het verplicht deze te volgen.
Door voldoende aandacht te hebben voor inwerken en opleiden willen we iedereen goed laten functioneren en daarmee de lol vergroten van het vrijwilligerswerk.

Veiligheid en aandacht

Maar we willen meer.
Door middel van omgangregels, gedragsregels, ‘verklaringen omtrent gedrag’ en vertrouwenspersonen wordt inmiddels ook actief gewerkt en vorm gegeven aan de sociale veiligheid binnen de vereniging.
Op de momenten van ‘lief en leed’ willen we de juiste aandacht geven aan onze leden.
We gaan helpen bij het organiseren van het jaarlijkse vrijwilligersfeest. 

We zijn ambitieus binnen Sliedrecht en daarvoor is een goed vrijwilligersbeleid essentieel. Wij proberen daar op goede en leuke manier inhoud te geven. We hopen je snel te spreken.