Volleybal agenda

Gedragsregels voor beachvolleyballers, introducees, toeschouwers etc. op het SLTC terrein en op de beachlocatie

895_ssv__beach_logo_hr_300px.jpgJe bent te gast op het terrein van SLTC daarom zijn onderstaande gedragsregels van toepassing.

 1. Auto’s moeten geparkeerd worden op het parkeerterrein (voetbal) en NIET voor de toegangspoort van SLTC
 2. Fietsen, scooters etc. moeten gestald worden op de daarvoor geschikte stalling rechts binnen de toegangspoort. Het is niet toegestaan te fietsen op het terrein noch de fietsen bij de beachvelden neer te zetten.
 3. Indien de kantine open is mag gebruik gemaakt worden van de kleedkamers. Men dient deze uiteraard netjes achter te laten.
 4. Als de poort van de beachlocatie gesloten is mag men zich niet op andere wijze toegang verschaffen tot de locatie. Sanctie; ontzegging toegang tot terrein voor de rest van het seizoen.
 5. Als je een introducee meebrengt ben jij mede verantwoordelijk voor diens gedrag en zal ingeval van misdraging of schade bovengenoemde sanctie voor beiden van toepassing zijn.
 6. Het is niet toegestaan glazen flessen of ander glaswerk mee te nemen op het terrein en derhalve óók niet op het beachveld !
 7. Het is niet toegestaan meubilair van het terras of elders geplaatste banken mee te nemen naar of op de beachlocatie.
 8. Frisdranken of water mag alleen in plastic of kartonnen verpakking worden meegebracht en genuttigd.
 9. Het is niet toegestaan zelf alcoholische dranken mee te brengen en te nuttigen. 
 10. In kantine gekochte dranken in glaswerk mogen niet buiten het terras (bij de kantine) worden gebracht of genuttigd !
 11. Na afloop van een training of een wedstrijd moet het veld geëgaliseerd worden met  de daarvoor ter beschikking gestelde middelen. Indien je dit nalaat kom je op de lijst de gehele locatie te egaliseren.  
 12. Het is verboden de tennisbanen te betreden tenzij men het juiste (gravel)schoeisel draagt.
 13. Wanneer je een tennisbaan huurt bij SLTC is men verplicht het juiste schoeisel (voor gravel) te dragen en zich aan de baanregels van SLTC te houden.
 14. Om toegang te krijgen tot de beachlocatie dient men zich aan te melden via http://www.supersaas.nl/schedule/ssbv/Beachvelden en voor de sleutelkluiscode een App te sturen aan 06 281 27760
 15. Ingeval men schade toebrengt aan de eigendommen van Sliedrecht Sport of SLTC zal deze verhaald worden op veroorzaker op basis van de kosten van reparatie of vervanging.
 16. Sliedrecht Sport noch SLTC aanvaarden enige aansprakelijkheid voor schade of letsel ten gevolge van onoordeelkundig handelen van betreders van het SLTC terrein e/o beachlocatie.
 17. Het is verboden in de netten rondom de beachlocatie te hangen of er in te klimmen. Sliedrecht Sport e/o SLTC zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen van het overtreden van dit verbod.
 18. Het is niet toegestaan indoor ballen van Sliedrecht Sport te gebruiken bij beachvolleybal. De ballen zullen direct in beslag worden genomen.