26|04

Lintjesregen in huize Boer. Van Beest wordt koninklijk

Vanmiddag hebben onze ereleden Marjan en Cees Boer uit handen van burgemeester Jan de Vries de versierselen opgespeld gekregen die horen bij het toetreden tot de Orde van Oranje-Nassau. Marjan is Lid geworden en Cees Ridder. De burgemeester had nog een heuglijke mededeling te doen: onze hoofdsponsor Van Beest mag voortaan het predicaat 'Koninklijk' gaan gebruiken.

Lintjesregen in huize Boer. Van Beest wordt koninklijk

Wat een mooie dag aan de Industrieweg, waar dit alles plaatsvond. Geheel terecht natuurlijk en onze felicitaties gaan dan ook van harte uit naar Marjan, Cees en zeker ook Van Beest.

De Van Beest Groep viert dit jaar z’n honderdjarig bestaan. Jan de Vries: “Het heeft Zijne Majesteit de Koning behaagd om het predicaat Koninklijk toe te kennen aan de Van Beest Group B.V. Later dit jaar zal de officiële overhandiging van dit predicaat plaatsvinden. Want vandaag is er al genoeg reden voor een feest.”

Sliedrecht Sport is trots dat daarmee een tweede Business Club-lid deze eer ten deel valt. Vorig jaar kreeg Van der Leun het predicaat uitgereikt.

Vanzelfsprekend waren er ook warme woorden voor Marjan:

Haar jarenlange inzet bij volleybalvereniging Sliedrecht Sport, bij de Gereformeerde Kerk Sliedrecht en als vrijwilliger bij de Stichting Welzijnswerk Sliedrecht hebben aanleiding gegeven om haar te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Sinds 2008 is ze voorzitter van de activiteiten -en vrijwilligerscommissie en sinds 2012 scheidsrechterscoördinator van Sliedrecht Sport. In de kerk is zij actief op het gebied van vorming en toerusting, bezoekwerk en organiseert zij diverse activiteiten.

Burgemeester Jan de Vries: “Marjan Boer zet zich al jarenlang belangeloos in voor onze Sliedrechtse samenleving. Op haar wordt nooit tevergeefs een beroep gedaan. Zij heeft oog voor de mensen om haar heen, heeft de gave om naast mensen te gaan staan en laat anderen in hun waarde. Al dit mooi werk van een betrokken, actieve en dienstbare vrouw is niet onopgemerkt bleven.”

En voor Cees:

Cees Boer is ruim 50 jaar lid van Sliedrecht Sport en sinds 1978 onafgebroken vrijwilliger bij deze succesvolle volleybalvereniging. Hij was lid van het jeugdbestuur, de publiciteitscommissie en de beheerscommissie. In 1986 werd hij voorzitter van de toenmalige volleybalafdeling binnen ASV Sliedrecht Sport ‘56 en richtte in 1990 de nieuwe vereniging Sliedrecht Sport op. Vanaf die tijd is hij met enkele onderbrekingen voorzitter en vicevoorzitter van de vereniging. Hij was ook lid van de Sponsorcommissie en is al sinds 1998 coördinator technische zaken. Daarnaast is hij voorzitter van de Stichting Topvolleybal Sliedrecht en bestuurslid van Sportcafé ’t Bankie B.V. De bouw van sporthal De Basis is mede onder zijn leiding tot stand gekomen. Binnen de Gereformeerde Kerk Sliedrecht was hij als ouderling-kerkrentmeester ook verantwoordelijk voor grote verbouwingen en herinrichtingen. Daarnaast is hij kerkauto-chauffeur voor oudere gemeenteleden.

Burgemeester Jan de Vries: “Wie Cees Boer zegt, zegt Sliedrecht Sport en wie Sliedrecht Sport zegt, zegt Cees Boer. Als ik de indrukwekkende lijst van activiteiten zie, kan het niet anders dan dat hij al als tiener letterlijk en figuurlijk al spelverdeler en aanvoerder was en die rollen in de vereniging nooit meer heeft losgelaten.

Zo heeft Cees ook gebouwd aan de groei en ontwikkeling van Sliedrecht Sport. Denk aan het organiseren van een effectieve organisatiestructuur, het behartigen en verbinden van verschillende belangen en het herkennen van talenten en het motiveren van vrijwilligers. Sliedrecht Sport groeide onder de leiding van Cees Boer uit tot de top van Nederland. Wij zijn trots op Sliedrecht Sport en dankbaar voor wat Cees voor de vereniging en daarmee voor Sliedrecht betekent.”

Vanwege zijn uitzonderlijke inzet en grote bijdrage aan de Sliedrechtse samenleving heeft het de koning behaagd Cees te benoemen tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.


Terug naar nieuws overzicht


Business Club