10|07

Nieuws van de penningmeester

Donderdag 4 juli heeft de Algemene Ledenvergadering ingestemd met de begroting voor seizoen 2024-2025. Hiermee heeft het bestuur het mandaat gekregen om komend seizoen vorm te geven.

Nieuws van de penningmeester

Voor dit seizoen worden we geconfronteerd met een stijging van de competitiegelden van 25%. Door sportieve successen én veranderende opzet van de niveaus en poulegrootte (de zogenoemde ‘volleybalpiramide’) zijn er meer teams die op een hoger niveau gaan spelen. Dit betekent een hoger bedrag aan Nevobo teamgeld. Daarnaast zijn de teamgeldtarieven en de Nevobo bondscontributie per lid gestegen.

De ALV heeft op advies van het bestuur besloten om het competitiegeld met 10 euro per spelend lid te verhogen komend seizoen. Voor CMV-leden betekent dit een verhoging van de contributie van 2,50 euro per kwartaal, omdat competitiegeld onderdeel is van de CMV-contributie.

Dit besluit dekt slechts een derde van de verhoging. Het bestuur treft daarom verdere bezuinigingsmaatregelen en wil diverse fundraisingsacties opzetten om extra inkomsten te genereren. De inzet van leden én vrijwilligers is hierbij noodzakelijk.

Help jij mee om volleyballen betaalbaar te houden? Neem voor vragen, opmerkingen of goede ideeën contact op met Alexander Kieft via penningmeester@sliedrechtsport.nl


Terug naar nieuws overzicht


Business Club