Erecode

Als leden van Sliedrecht Sport onderschrijven we onze Erecode en handelen ernaar.

Erecode
 1. Bij Sliedrecht Sport accepteren en respecteren we de ander zoals hij is. Wij discrimineren niet op grond van godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke andere grond dan ook. Iedereen telt mee binnen de vereniging.
 2. Bij Sliedrecht Sport vinden wij het belangrijk dat iedereen zich thuis voelt en doen we ons best om dat te realiseren.
 3. Bij Sliedrecht Sport houden we op alle gebied rekening met de grenzen die de ander aangeeft en vallen anderen niet lastig.
 4. Bij Sliedrecht Sport zijn we ambitieus. Voor topsport en talent is een plek weggelegd. Als club zijn wij trots als we iets kunnen toevoegen aan het niveau van de volleybalsport in Nederland (en zelfs daarbuiten). Een volleyballer met minder talent is echter niet minder belangrijk. Het is ons doel dat ieder volleyballend lid plezier haalt uit onze prachtige sport en met een lach naar de sporthal gaat.
 5. Bij Sliedrecht Sport gaan we op een goede manier om met teamgenoten en andere verenigingsleden. Voor pesten, uitlachen en roddelen is daarom geen plaats. We houden rekening met de grenzen die de ander aangeeft.
 6. Bij Sliedrecht Sport willen we graag bekend staan om een gezonde portie strijdlust. We hebben altijd respect voor onze tegenstander. Arrogant gedrag past niet bij onze Erecode.
 7. Bij Sliedrecht Sport accepteren we het gezag van de mensen die daartoe zijn aangesteld. Daaronder vallen de beslissingen van de scheidsrechters, trainers/coaches en het bestuur.
 8. Bij Sliedrecht Sport realiseren we dat onze vereniging niet kan bestaan zonder vrijwilligers. Naast het beoefenen van de volleybalsport zijn wij ook bereid verantwoordelijkheid te nemen als vrijwilliger om de vereniging draaiende te houden. Bovendien, vrijwilliger zijn binnen Sliedrecht Sport, dat is de mooiste klus die er bestaat!
 9. Bij Sliedrecht Sport melden we calamiteiten of als we ontevreden zijn over ontwikkelingen binnen de vereniging bij het bestuur.
 10. Bij Sliedrecht Sport gedragen we ons binnen en buiten het veld als ambassadeur van de club waar wij zo trots op zijn. We zijn bereid ons kwetsbaar op te stellen en als dat nodig is in de spiegel te kijken.
 11. Bij Sliedrecht Sport spreken we elkaar aan op naleving van de Erecode. De Erecode is ons cement, onze verbinding. Zonder verbinding valt het fundament van de club weg. Met elkaar zorgen we ervoor dat dat nooit zal gebeuren!

Blauw met witte kleuren, ons kan niets gebeuren!Business Club