09|05

Sliedrecht Sport weer!

Er mag weer gesport worden en daar zijn we natuurlijk blij mee! Lees het bericht voor wat er gaat gebeuren. Maar eerst nog even een woord van dank aan onze leden en sponsoren voor hun niet aflatende (financiële) steun voor Sliedrecht Sport. Daar zijn we erg blij mee, want alleen met elkaar kunnen we onze mooie vereniging up & running houden.

Sliedrecht Sport weer!

We weten ook dat er leden zijn die in financiële zin zwaar geraakt zijn door COVID-19. Mocht daardoor de betaling van contributie een probleem zijn geworden, laat het dan weten via het secretariaat zodat we samen een oplossing kunnen vinden.

Maar… door naar het volleybal. Want stap voor stap worden de maatregelen die genomen zijn om het coronavirus onder controle te houden versoepeld. Dit betekent onder andere dat we als Sliedrecht Sport buiten trainingen mogen organiseren. Afgelopen week zijn hier de voorbereidingen voor getroffen: de beachvelden zijn ingericht en vlak gemaakt en op het (iets minder vlakke) grasveld naast de sporthal zijn drie volleybalvelden gemaakt.

Vanaf 11 mei vinden, via een rooster, de trainingen voor met name jeugdteams op deze velden plaats. Vanaf 18 mei hopen we dit verder uit te kunnen breiden qua aantal teams. De trainers/contactpersonen per team geven door waar en wanneer er getraind gaat worden.

Vrij gebruik van de velden door leden is nu nog niet aan de orde, maar daar gaan we zeker naar kijken.

Over de trainingen door onze Eredivisieteams wordt momenteel overleg gevoerd met de Nevobo en het NOC-NSF.

Van ‘gewoon’ trainen zoals we gewend waren, is voorlopig nog geen sprake. Naast de basisregels die voor iedereen gelden, hebben we ons als sportvereniging te houden aan het protocol van de gemeente Sliedrecht.

Over alle spelregels en maatregelen die voor (ouders van) Sliedrecht Sporters gelden, volgt binnenkort een apart bericht.

Alleen als iedereen zich aan die regels houdt, kunnen we veilig samen sporten! We zoeken daarom nog een aantal vrijwilligers/ouders die ons rondom de buitentrainingen bij de sportaccommodatie willen ondersteunen. Aanmelden kan via het secretariaat.

We hopen iedereen er weer zin in heeft om weer te gaan volleyballen. Uiteraard is er alle begrip voor hen die nog niet willen of kunnen trainen. Communiceer met je trainer of je wel/niet aanwezig bent bij een training.

Stap voor stap worden de maatregelen versoepeld. Zoals het er nu naar uitziet, mag er vanaf 1 september ook weer binnen gesport worden en kunnen de competities – zij het zonder publiek – van start.

Ook hier kijken we natuurlijk naar uit, maar nog belangrijker: blijf gezond!


Terug naar nieuws overzicht


Business Club