Kofferbakverkoop De Basis

Helaas.... vanwege Corona, hebben we de 2020-editie van de Kofferbakverkoop geschrapt.

Kofferbakverkoop De Basis

 

Reglement Kofferbakverkoop parkeerterrein sporthal ‘De Basis’ in Sliedrecht
Kofferbakverkopers moeten zich aan onderstaande regels houden:

A. Algemeen

 • Door betaling voor deelname aan de Kofferbakverkoop gaat elke deelnemer (hierna ‘verkoper’ genoemd) akkoord met dit reglement.
 • De verkoper dient altijd de aanwijzingen van de Kofferbakverkoop organisatie  (hierna ‘organisatie’ genoemd) op te volgen. De organisatie is bevoegd een verkoper de toegang tot het terrein te weigeren.
 • Het is de verkoper niet toegestaan aanstootgevende en/of wettelijk niet toegestane artikelen ter verkoop aan te bieden. Dit ter beoordeling van de organisatie.
 • Commerciële handel is niet toegestaan. De verkoper mag alléén gebruikte goederen te koop aanbieden. Verkopen van nieuwe goederen is verboden.
 • Het is de verkoper verboden het navolgende te verkopen: voedingswaren, drank, levende have (dieren). Uitsluitend de organisatie verzorgt de verkoop van voedingswaren en dranken.
 • Deelname geschiedt op eigen risico van de verkoper. De organisatie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor welke schade dan ook aan voertuigen, verkoopgoederen of welke andere zaken, door een verkoper of bezoeker.
 • De organisatie schakelt, indien zij dit nodig acht, de politie in.
 • In de gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de organisatie. Besluiten genomen door de organisatie zijn bindend.
 • Indien er noodweer op komst is, wordt de Kofferbakverkoop afgelast. Dit is te zien via website www.sliedrechtsport.nl op de vrijdagavond voorafgaand aan de Kofferbakverkoop.
B. Inschrijving en betaling verkopers
 1. Inschrijving dient via de website www.sliedrechtsport.nl plaats te vinden via het online inschrijfformulier. Na inschrijving en betaling ontvangt de verkoper een mail ter bevestiging.
 2. Deze mail is tevens het toegangsbewijs. Middels het inschrijfformulier kan telkens slechts voor één voertuig, één plaats worden gereserveerd. Uiterste inschrijfdatum is 10 juni 2020.
 3. Er is ruimte voor maximaal zestig inschrijvingen per Kofferbakverkoop. Vol=Vol.
C. De plek om te verkopen
 1. Verkopers krijgen bij binnenkomst door de organisatie een verkoopplaats toegewezen op volgorde  van binnenkomst.
 2. Er worden alleen personenwagens toegelaten met een lengte van maximaal vijf meter.
 3. Het is niet toegestaan een aanhangwagen naast de auto te zetten.
 4. Het is niet toegestaan met een tweede auto naar de verkoopplek te rijden om deze te lossen bij de eerste auto en dan weer het terrein te verlaten.
 5. De verkoopplek is direct voor of naast de auto. U kunt de verkoopplek inrichten met een grondzeil, kleed of tafel.
 6. Het is auto’s niet toegestaan dwars te gaan staan om zodoende meer verkoopruimte te verkrijgen.
 7. Er mogen geen obstakels buiten de verkoopplek uitsteken.
 8. Er mag niets in de grond geslagen worden, er mag niets op het gras worden geschreven en de grond mag niet op een andere wijze worden beklad.
 9. Het terrein is vanaf 07.00 uur open. Tussen 07.00 en 08.00 uur dient men aanwezig te zijn. Het publiek wordt vanaf 08.30 uur toegelaten op het terrein.
 10. In verband met geluidsoverlast is het de verkoper niet toegestaan een eigen aggregaat te gebruiken voor het opwekken van stroom.
 11. Muziek mag niet storend zijn voor buurtbewoners en mede verkopers. Dit is ter beoordeling van de organisatie.
D. Op het verkoopterrein
 1. Het betreden van het terrein met of zonder motorvoertuig is op eigen risico.
 2. Op het terrein is de Algemene Nederlandse Verkeerswetgeving van toepassing.
 3. Op het terrein geldt een maximum snelheid van 5 kilometer per uur.
 4. De organisatie is op geen enkele manier aansprakelijk te stellen bij aanrijdingen of ongevallen. Gedurende de verkooptijd (09.00 tot 14.00 uur) is het de verkoper, om redenen van veiligheid, niet toegestaan met zijn voertuig over het verkoopterrein te rijden.
 5. Om gevaarlijke situaties op het evenemententerrein te voorkomen dienen te allen tijde de aanwijzingen van de organisatie te worden opgevolgd.
E. Einde verkoop
 1. De verkoper mag tot einde verkooptijd (13.00 uur) niet met de auto van het terrein af. Hierdoor voorkomen we gevaarlijke situaties, omdat er dan nog bezoekers aanwezig zijn die over het terrein lopen.
 2. Opruimen van de verkoopwaren is niet toegestaan voor 13.00 uur.
 3. De verkoper is verplicht zijn/haar plaats geheel schoon en opgeruimd achter te laten, op straffe van uitsluiting van volgende Kofferbakverkopen.
 4. De uitgang van het evenemententerrein is gelijk aan de ingang, tenzij anders wordt aangegeven.

F. Inzage in dit reglement

 1. De actuele versie van het reglement vindt u op onze website: www.sliedrechtsport.nl
 2. Bij de ingang van ons terrein ligt een actueel exemplaar ter inzage

 

Aldus opgesteld door de organisatie van de Kofferbakverkoop sporthal ‘De Basis’ in Sliedrecht.Business Club