Commissie Opleidingen

De prestatielijn binnen Sliedrecht Sport omvat in ieder geval Dames 2 en 3, Heren 2 en 3 en een aantal jeugdteams zowel meisjes als jongens. Het beleid en de selecties worden door de commissie in nauwe samenspraak en overleg met alle opleidingstrainers binnen de club bepaald.

Commissie Opleidingen

Sliedrecht Sport heeft ervoor gekozen om een opleidingsvereniging te zijn, waarbinnen veel mensen -jong en oud- volleybal leren spelen. Onderdeel van dit beleid is een specifieke opleidingslijn, gericht op het werven, ontwikkelen en opleiden van (top)talenten binnen de ‘selecties’.

Ieder seizoen wordt binnen de Commissie bepaald welke teams nodig zijn om dit selectiebeleid binnen Sliedrecht Sport zo optimaal mogelijk te kunnen vormgeven. Vanzelfsprekend wordt hierbij rekening gehouden met het aantal beschikbare talenten.

Doelstelling hierbij is om de jeugdspelers een zo breed mogelijke volleybal-technische en mentale scholing te geven om zo veel mogelijk van deze jeugdspelers te laten doorstromen naar de hogere teams.

Het meetpunt voor de selectie jeugdopleidingen is de rangschikking op de jaarlijkse Nederlandse Open Jeugd Kampioenschappen (NOJK). Op dit toernooi wordt dan ook gespeeld (in de teamsamenstelling) om maximaal te presteren.

Bas de Groot

Bas de Groot

Voorzitter

Dave van Rekom

Dave van Rekom

CommissielidBusiness Club