Visie, missie en kernwaarden

Bij Sliedrecht Sport delen we onze visie, missie en kernwaarden.

Visie, missie en kernwaarden

Visie: volleybal is meer dan een spel

Wij vinden dat volleybal veel meer is dan een spel. Het is een positieve drijfveer voor individuen en levert een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van de jeugd en de Sliedrechtse gemeenschap als geheel. De voordelen van volleybal gaan namelijk veel verder dan alleen de gezondheidseffecten van lichamelijke inspanning. Volleybal is goed voor de karaktervorming, bevordert zelfkennis en respect voor anderen, ontwikkelt vriendschappen en een fair-playmentaliteit, en het versterkt de gemeenschap door mensen bij elkaar te brengen.

 

Missie: meedoen en thuis voelen

Sliedrecht Sport wil een bindend element zijn binnen de Sliedrechtse samenleving. Een plek waar een ieder kan meedoen en zich thuis kan voelen. Jong, oud, man en vrouw. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd. Waarbij we er naar streven dat Sliedrecht Sport een regiofunctie vervult voor talenten, toeschouwers en sponsoren. Wij koesteren alle groepen binnen onze vereniging en beseffen dat zij verschillende, maar elk essentiële rollen spelen: (top)sporters, bestuur, jeugd, vrijwilligers, sponsoren en toeschouwers.

 

Kernwaarden

Samen – met respect voor elkaar

Gezamenlijkheid en respect staan daarbij voor ons voorop. Volleybal is een teamsport. We streven dan ook naar teamspirit door de hele vereniging heen. Of je nou achter de bar staat, in Dames 1 speelt, een toernooi of andere activiteit organiseert, in het bestuur zit of voor het eerst naar een training gaat. We doen het samen, met respect voor elkaar én voor de tegenstander.

 

Ambitieus – in sport, plezier en vereniging

We zijn ambitieus. Of het nou gaat om het hebben van plezier in en rond het veld, de prestaties van de (eerste) teams of het reilen en zeilen van de vereniging. We streven altijd naar verbetering en het hoogst haalbare. We staan daarbij op het standpunt dat er geen constante topsport kan zijn zonder florerende breedtesport. En dat in onze ogen andersom ook waar is.

 

Bruisend!

We willen de meest actieve en bruisende volleybalvereniging van Nederland zijn. Dat zie je aan de resultaten van Sliedrecht Sport en dat beleef je tijdens de trainingen, de activiteiten buiten het veld en natuurlijk tijdens de wedstrijden, waarbij onze thuisoptredens in de Eredivisie in alle aspecten entertainment van hoog niveau bieden. We beseffen ons dat we om onze ambities te kunnen verwezenlijken over veel (financiële) middelen moeten kunnen beschikken. Dat kan alleen als we een grote groep leden, sponsoren, toeschouwers, spelers en vrijwilligers weten te boeien en te binden.Business Club