08|05

Sliedrecht Sport zoekt jou! We doen een beroep op alle leden en ouders van jeugdleden

Onze vereniging drijft op de inzet van een groot aantal vrijwilligers. Vele handen maken licht werk. De laatste tijd loopt het aantal vrijwilligers echter terug. Om deze trend te keren, gaan we de komende weken al onze 18+ leden én de ouders van de jeugdleden bellen om hen actief uit te nodigen een taak op zich te nemen als vrijwilliger bij Sliedrecht Sport. Alleen zo kunnen we de werkzaamheden behapbaar én het lidmaatschap betaalbaar houden voor iedereen. Bovendien is het ook super leuk om met elkaar aan iets moois te werken...

Sliedrecht Sport zoekt jou! We doen een beroep op alle leden en ouders van jeugdleden

Onze club is een actieve vereniging. We spelen met meer dan vijftig teams. Van de Ere- en Topdivisies tot aan Kids2Move en van de recreanten tot aan Uniek Volleybal. In de zaal en op het zand, met daaromheen nog veel sociale en sportieve evenementen.
We staan open voor iedereen. Hoe meer mensen we letterlijk en figuurlijk in beweging krijgen, hoe beter het is. Om dat alles te organiseren en begeleiden moet veel werk verzet worden. We zijn dan ook trots op onze meer dan 200 vrijwilligers die zich hiervoor inzetten.
Terugloop
We merken alleen dat de spontane animo om wat bij te dragen terugloopt de afgelopen jaren. Dat betekent dat dreigt dat we sommige activiteiten niet meer of (veel) minder ambitieus kunnen oppakken. Dat zou toch zonde zijn. Een bruisende, veelzijdige vereniging is goed voor al onze leden, hun familie en alle fans.
Om deze trend te keren, gaan we de komende weken al onze 18+ leden én de ouders van de jeugdleden bellen om hen actief uit te nodigen een taak op zich te nemen als vrijwilliger bij Sliedrecht Sport. Alleen zo kunnen we de werkzaamheden behapbaar én het lidmaatschap betaalbaar houden voor iedereen.
Voor elk wat wils
Er is voor iedereen wat te doen. Van (hulp)trainer of coach tot aan een bardienst of het helpen bij de redactie van de programmaboekjes en website. En van speaker en bestuurslid tot aan begeleider van jeugdactiviteiten en onderhoud aan De Basis. Sommige zaken kosten een paar uur per seizoen; andere nemen meer tijd in beslag. Vanzelfsprekend houden we rekening met de beschikbare tijd en voorkeur qua werkzaamheden.
En ja, dit loopt naast de ‘nu al gebruikelijke’ inzet als zaalwacht of het chauffeuren naar uitwedstrijden en dergelijke.
Genieten
We hopen dat iedereen wil meehelpen om samen onze vereniging bruisend en ambitieus te kunnen houden. Vele handen maken daarbij licht werk en niets geeft zo veel voldoening als in met een leuke ploeg onze vele honderden (jeugd)leden te laten sporten en/of van sport te laten genieten.
Hieronder vind je een overzicht van de categorieën vrijwilligerswerk die we hebben:
 1. Training en coaching: Teams trainen en/of coachen van VolleyKids t/m senioren; alle niveaus
 2. Opleiding en volleybal-technische zaken: Talentontwikkeling, trainers aanstellen en opleiden, scouting, medische organisatie
 3. Wedstrijdzaken: Inplannen (roosters) wedstrijden, speelvelden, zaalorganisatie, scheidsrechters, materialen, kleding en communicatie betrokkenen
 4. Opbouwploeg: Opbouwen en afruimen voor en na wedstrijden H1, D1, H2 en D2
 5. Conciërge/beheerder: Openstellen en afsluiten sporthal, toezicht, ontvangst officials, indelingen (wanden/meubilair) Bankie voor activiteiten
 6. Onderhoud (binnen en buiten): Klussen in en om De Basis (Beach)
 7. Schoonmaak: Schoonmaak De Basis en het Bankie
 8. Financiën/administratie: Bijhouden financiële en/of ledenadministratie, facturering, betalingen, debiteuren, inkoop Bankie
 9. Secretariaat: Voortgang bewaken, contacten relaties onderhouden, organisatievergaderingen, correspondentie
 10. ICT: Gebruikers-, applicatie en systeembeheer, emailaccounts, wifi, koppeling systemen, digitalisering processen
 11. Communicatie: Redactie, bijhouden website, dtp/lay-out, fotografie, promotie, samenstelling programmaboekjes en Presentatiegids
 12. Commentaar: Voorbeschouwingen, wedstrijdverslagen, speaker tijdens wedstrijden, commentaar bij uitzendingen Sliedrecht Sport TV
 13. Vrijwilligers HRM: werving, inplannen, begeleiding, doorstroming, betrokkenheid en zorg
 14. Organisatie activiteiten: Bruisende vereniging. Voor jeugd en/of volwassenen: bedrijventoernooien, darttoernooi, filmavond, tentenkamp, Kofferverkoop, Sliedrecht Sport-dag, beachactiviteiten, etc.
 15. Horeca: bar en keuken Bediening in bar, beachbar en keuken, eventueel tijdens feesten/partijen
 16. Bestuur: Management, beleid bepalen, visie, coördinatie, aansturing
 17. Business Club/sponsoring: Werving, onderhoud relaties, organisatie sponsoractiviteiten


Terug naar nieuws overzicht


Business Club