19|02

Algemene Ledenvergadering: 4 maart

De algemene ledenvergadering (ALV) van Sliedrecht Sport vindt plaats op donderdag 4 maart 2021. Oorspronkelijk was deze in het najaar gepland, maar is toen uitgesteld vanwege pandemische overwegingen. Nu gaat 'ie zeker door en wel digitaal via Microsoft Teams. Alle leden zijn van harte uitgenodigd om deel te nemen!

Algemene Ledenvergadering: 4 maart

Vanwege de beperkingen van online vergaderen willen we alleen de noodzakelijke dingen bespreken. Digitaal vergaderen met een groep biedt nu eenmaal minder mogelijkheden om echt met elkaar in gesprek te gaan. De agenda ziet er daardoor als volgt uit:

  1. Opening en mededelingen
  2. Vaststellen notulen algemene ledenvergadering 1 juli 2020
  3. Bestuurszaken
  4. Sliedrecht Sport in coronatijd
  5. Stand van zaken Stichting Topvolleybal Sliedrecht, Sportcafé ’t Bankie en Sporthal De Basis
  6. Vaststellen Jaarrekening 2019-2020
  7. Rondvraag
  8. Sluiting

De stukken voor deze vergadering zullen op 1 maart verstuurd worden aan de deelnemers en zijn voor anderen opvraagbaar via het secretariaat.

Aanmelden voor de ALV kan door een mail te sturen aan het secretariaat. Dit kan tot en met 28 februari 2021. Door dit te doen, krijg je voorafgaand aan de vergadering een e-mail met de link naar de vergadering in Teams.

Mogelijk is deze manier van online vergaderen nieuw voor je. Via deze link vind je een korte handleiding over het vergaderen via Teams en de spelregels tijdens de online ledenvergadering. Daarnaast houden we voor degenen die hier behoefte aan hebben op maandag 1 maart 2021 om 20:00 uur een testmoment. Geef bij je aanmelding voor de ALV in je mailtje aan of je van dit testmoment gebruik wilt maken. Natuurlijk kan het ook handig zijn om een vriend of familielid vooraf om uitleg of hulp te vragen.

We realiseren ons dat deze manier van ontmoeten niet ideaal is. Voor ons is het allemaal vreemd en nieuw, maar ook nu proberen we er samen het beste van te maken! We rekenen op jullie begrip en vertrouwen. Heb je vragen, stel ze ons gerust.

Namens het Sliedrecht Sport bestuur,
Krista Verhaar


Terug naar nieuws overzicht


Business Club